lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
A04-A
Použitie
 

Popis Tesnenia

Stierací krúžok. Tvar vnútornej časti zaisuje pevné usadenie v drážke a zabraňuje prenikaniu nečistôt a vlhkosti na vnútornom priemere. Stieracia hrana zaisuje spožahlivú ochranu proti prenikaniu prachu a nečistôt zatiaž čo umožnuje spätný tok zbytkovej olejovej vrstvy. Zadná výstužná plocha zabraňuje deformácii stieracieho krúžku.
Pre usadenie podža ISO6195-TypA.


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR         -30 °C +110 °C 4m/s  
H-ECOPUR         -20 °C +110 °C 4m/s  
T-ECOPUR       -50 °C +110 °C 4m/s  
S-ECOPUR       -20 °C +110 °C 5m/s  
G-ECOPUR       -30 °C +110 °C 4m/s  
ECORUBBER 1       -30 °C +100 °C 4m/s  
ECORUBBER -H       -25 °C +150 °C 4m/s  
ECORUBBER 2       -20 °C +200 °C 4m/s  
ECORUBBER 3**       -50 °C +150 °C 4m/s