lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

spä
A11-A
Použitie
 

Popis Tesnenia

Stierací krúžok , ktorý obsahuje dalšiu tesniacu manžetu. Používa sa v spojení s PTFE tesneniami (v tandeme) predopnutými 0-krúžkom pre obmedzenie zbytkovej vrstvy maziva. Tiež sa používa ako komplexné riešenie pre pneumatické aplikácie v malom rozsahu priemerov. Maximálne povolené tlakové zataženie: 16 bar (230 psi).

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR         -30 °C +110 °C 4m/s  
H-ECOPUR         -20 °C +110 °C 4m/s  
T-ECOPUR       -50 °C +110 °C 4m/s  
S-ECOPUR       -20 °C +110 °C 5m/s  
G-ECOPUR       -30 °C +110 °C 4m/s  
ECORUBBER 1       -30 °C +100 °C 4m/s  
ECORUBBER -H       -25 °C +150 °C 4m/s  
ECORUBBER 2       -20 °C +200 °C 4m/s  
ECORUBBER 3**       -50 °C +150 °C 4m/s