lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
F06
Použitie
 

Popis Tesnenia

S intergovanou manžetou na vnútornom priemere, používa sa v piestniciach. K dispozícii delená aj nedelená verzia.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOTAL         -50 °C +100 °C 4m/s 25 N/mm2
ECOMID*         -40 °C +100 °C 4m/s 25 N/mm2
ECOFLON 2       -200 °C +200 °C 4m/s 3 N/mm2
ECOFLON 40% Bz.       -200 °C +200 °C 5m/s 4,5 N/mm2
ECOFLON 60% Bz.       -200 °C +200 °C 5m/s 7,5 N/mm2
ECOTEX ***       -40 °C +130 °C 1m/s 90 N/mm2