Vážení zákazníci naša firma poskytuje svoje služby v prípade havárie, alebo iných závažných okolností NON-STOP. To znamená v pondelok až piatok od 6:00 do 14:00 nás kontaktujte na telefónnom čísle 046/5420407,408. Po 14:00 hod a v dňoch pracovného pokoja na mobilnom čísle 0903690859.

NON-STOP
24hod