Spôsob obchodovania

 

Zákazník: Musí vedieť v akom médiu, tlaku a teplote bude tesnenie pracovať.

Spôsob objednávania
- osobne – platba v hotovosti
- telefonicky – na dobierku alebo v hotovosti
- objednávkou – objem do 10 tisíc Sk platba v hotovosti alebo predfaktúrou

Zákazníkovi bude spracovaná cenová ponuka ešte pred realizáciou zákazky, spôsob doručenia zákazky vždy vopred dohodneme.


Výber tesnenia

1. Podľa noriem STN,CSN.

2. Podľa tvaru tesnenia v našom katalógu zákazník zadá iba zabudovacie rozmery drážok, alebo priestory, kde chce manžetu umiestniť. Technológia stroja je nastavená tak, že si predpätia počíta sam. Predpätia sú ovplyvnené tvarom a rozmerom tesnenia.

3. Podľa výkresovej dokumentácie. Zákazník môže výkres poslať buť faxom, mailom alebo priniesť osobne.

4. Ak si zákazník nevie vybrať s ponúkaných tesnív nášho katalógu, môže si kovové časti doniesť na prevádzku, kde mu naši zamestnanci pomerajú kovové časti, navrhnú a vyrobia potrebné tesnenia.

Náš zákazník má zaručenú dodávku v krátkom termíne, nemusí si tvoriť žiadne skladovacie zásoby, nakoľko všetky zákazky evidujeme.