lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
R01-P
Použitie
 

Popis Tesnenia


Pružinové tesnenie s manžetami s prídržným krúžkom pre lisované inštalácie do osovo otvorených uložení. Široký rozsah použitia v každom priemyselnom odvetví, hlavne ako ochranný prvok ložísk.


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR  ECOTAL/ -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
ECOPUR  ECOMID* -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
H-ECOPUR  ECOTAL/ -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
H-ECOPUR  ECOMID* -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
T-ECOPUR  ECOTAL/ -40 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
T-ECOPUR  ECOMID* -40 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
S-ECOPUR  ECOTAL/ -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
S-ECOPUR  ECOMID* -20 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
G-ECOPUR  ECOTAL/ -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar
G-ECOPUR  ECOMID* -30 °C +80 °C 5m/s 0.5 bar