lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
R02-R
Použitie
 

Popis Tesnenia

Rovnaké ako profil R01-R,ale s ďalšou prachovou manžetou pre zamedzenie prieniku prachu a nečistôt.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECORUBBER 1 ECOTAL/ -30 °C +80 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER -H ECOMID* -25 °C +80 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER 2 METAL -20 °C +200 °C 15m/s 0.5 bar
ECORUBBER 3** ECOTAL -50 °C +80 °C 10m/s 0.5 bar
ECORUBBER 3** METAL -50 °C +150 °C 10m/s 0.5 bar
ECOSIL ECOTAL -50 °C +80 °C 5m/s 0.2 bar
ECOSIL METAL -60 °C +200 °C 5m/s 0.2 bar