lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

spä
R08-A
Použitie
 
Popis Tesnenia

Bezpružinové rotačné manžetové tesnenie s volitežným predpätím na vonkajšom alebo vnútornom obvode, aby bolo možné skonštruova tesnenie pre rôzne špecifické potreby.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
všetky materiály su vhodne
  na pož. na pož. na pož. na pož.