lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

spä
R09-F
Použitie
 

Popis Tesnenia

O- krúžkom predopnutá PTFE rotačné tesnenie s nízkym trením, viac menej využívané v aplikáciách s premenlivým tlakom z jednej strany tesnenia na druhú, ako sú otočné kĺby, otočné šrobenie a hydraulika nástrojov strojov. Dobrá chemická a tepelná odolnos získaná vožbou vhodného materiálu o- krúžku


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOFLON 2 NBR (70Sh. A) -30 °C +100 °C 0.4m/s 350 bar
ECOFLON 2 ECORUBBER1 -30 °C +100 °C 0.4m/s 350 bar
ECOFLON 3 NBR (70Sh. A) -30 °C +100 °C 0.4m/s 350 bar
ECOFLON 3 ECORUBBER1 -30 °C +100 °C 0.4m/s 350 bar
ECOFLON 4 NBR (70Sh. A) -30 °C +100 °C 0.4m/s 350 bar
ECOFLON 4 ECORUBBER1 -30 °C +100 °C 0.4m/s 350 bar
ECOPE   -30 °C +80 °C 0.4m/s 350 bar