lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
R13
Použitie
 


 
Popis Tesnenia


Ve¾mi známy, jednoduchý o- krúžok s preverenou spolahlivostou v mnohých aplikáciách v každom priemyslovom odvetví. Vinikajúce vlastnosti pre prispôsobenie sa na rôzne teploty a média vļaka výberu vhodného materiálu. Využívané najčastejšie ako statické tesnenie alebo ako aktivačný prvok pre PTFE tesnenie. Pre väcšinu dynamických aplikácii doporučujeme uprednostnova profily ako sú S20/K20 aleboS35/K35.


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR   -30 °C +110°C   600 bar
H-ECOPUR   -20 °C +110°C   600 bar
T-ECOPUR   -50 °C +110°C   600 bar
S-ECOPUR   -20 °C +110°C   600 bar
G-ECOPUR   -30 °C +100°C   600 bar
ECORUBBER 1   -30 °C +100°C   160 bar
ECORUBBER -2   -20 °C +200°C   160 bar
ECORUBBER -3**   -50 °C +50°C   160 bar
ECORUBBER -H   -25 °C +150°C   160 bar
ECOFLON 1   -200 °C +260°C   160 bar