lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
R30-A
Použitie
 


 
Popis Tesnenia

Pre nízke trenie, prýžový aplikačný prvok automaticky zvyšuje predpätie, akonáhle zistí únik. Najviac využívané ako tesnenie ventilu v naftárskom priemysle.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok
záloha
material
o-krúžok
kryt
min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECORUBBER 2   ECOTAL ECOFLON -20 °C +100 °C 0,5 m/s 500 bar
ECORUBBER -H   ECOTAL ECOFLON -25 °C +100 °C 0,5 m/s 500 bar
ECORUBBER 2   ECOPAEK ECOFLON -20 °C +200 °C 0,5 m/s 1000 bar
ECORUBBER -H   ECOPAEK ECOFLON -25 °C +200 °C 0,5 m/s 1000 bar