lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

         

S17-R
Použitie
 

Popis Tesnenia


Rovnaké ako S17-P, ale s viacerými možnosťami prispôsobenia pre rozdieľne teploty a média vďaka voľbe
vhodného materiálu tesnení.


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECORUBBER 1   -30 °C +100 °C 0,5m/s 160 bar
ECORUBBER 2 -20 °C +110 °C 0,5m/s 160 bar
ECORUBBER 3** -50 °C +150 °C 0,5m/s 160 bar
ECORUBBER - H -25 °C +150 °C 0,5m/s 160 bar