lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

         

spä
S20-R
Použitie
 

Popis Tesnenia

Priestorovo úsporné, kompaktné tesnenie piestnice vhodné do drážok pre 0-krúžok. Výhody v porovnaní s
0-krúžkom: integrované podperné krúžky pre vysoké tlaky, konštrukcia s nehybným uložením na vnútornom obvode zabranuje pretáčaniu pri použití v dynamických aplikáciách. 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECORUBBER 1   ECOTAL/     -30 °C +100 °C 0.5m/s 700 bar
ECORUBBER-H   ECOMID*     -20 °C +100 °C 0.5m/s 700 bar
ECORUBBER 2 ECOPAEK/     -20 °C +200 °C 0.5m/s 700 bar
ECORUBBER-H ECOFLON     -25 °C +150 °C 0.5m/s 700 bar