lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

         

spä
S22-P
Použitie
 

Popis Tesnenia

Symetrické tesnenie piestnice s podpiernym krúžkom pre jednoduché aplikácie pre použitie pri opravách, nepoužívat pri nových konštrukciách (uprednostnovaný profil je S01-P). Možný prídržný krúžok so skosenou konštrukciou.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR   ECOTAL/   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
ECOPUR   ECOMID*   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
H-ECOPUR ECOTAL/   -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
H-ECOPUR ECOMID*   -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
S-ECOPUR ECOTAL/   -30 °C +100 °C 0,7m/s 400 bar
S-ECOPUR ECOMID*   -30 °C +100 °C 0,7m/s 400 bar
T-ECOPUR ECOTAL/   -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
T-ECOPUR ECOMID*   -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
G-ECOPUR ECOTAL/   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
G-ECOPUR ECOMID*   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar