lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

         

spä
ST09
Použitie
 


 
Popis Tesnenia

Bežný, neaktívny podperný kružok, hlavne pre o- krúžkom pre zabránenie extrúzie. K dispozícii delená aj nedelená verzia.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOFLON 1       -200 °C +260 °C    
ECOPUR       -30 °C +110 °C    
H-ECOPUR       -20 °C +110 °C    
T-ECOPUR       -50 °C +110 °C    
G-ECOPUR       -30 °C +110 °C