Stroje

NG-60 je stroj novej generácie, ktorý bol vyvinutý firmou ECONOMOS. Predchodca tohto stroja bol stroj s označením IP.
Stroj NG60 je vybavený oproti svojmu predchodcovi IP kvanitnejšim softwearom, ako aj technickými prvkami.
Softwear je na princípe windousu, čiže je jednoduchší a prehľadneší ako softwear na stroji IP. Zahŕňa aj nové tvary tesnení. Naš stroj je schopný vyrobiť tesnenie až do priemeru 610 mm. Je ľahko naprogramovateľný čiže dokáže vyrábať tesnenia aj neštandartných typov.Tesnenia v palcových radách sú súčasťou programu.
Po technickej stránke je stroj rýchlejší a bezpečnejší. Veľkým prínosom je revolverový zásobník nožov. Je možné upnúť až 6 rôznych obrábacích nožov, to znamená že práca s týmto strojom je oveľa operatívnejšia ako na stroji IP.