MateriályKlzné materiály

Brandenburger klzné materiály sú zložené materiály obohatené o prímesi
špeciálnej živice ktorá znižuje trenie a opotrebenie materiálov.


Brandenburger BL® seria

Vlastnosti:

  •  nepretržitá prevádzka do 230°C
  •  dobré trecie vlastnosti
  •  dobré izolačné vlastnosti
  •  nízke opotrebenie
  •  dobrá dolnosť voči médiám

Najčastejšie aplikácie:

  •  osové a radiálne ložiská v ponorenom motorovom čerpadle
  •  ostrie v otočných turbodúchadlách
  •  klzné elementy v systémoch s dopravnými pasmi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Klzné materiály
BL® - 20/1EP Výborné klzné vlastnosti vysoká odolnosť voči abrazii vhodný
pre conštantnú teplotu do 220°Cvhodné pre nepretržitú prevádzku
do 200°C
BL® - 20/1 GG EP Vlastnosti podobné ako BL® - 20/1EP nieje náchylny na vyštrbovanie okrajov.
BL® 20/1 Výborné klzné vlastnosti vysoká odolnosť voči abrazii vhodný
pre conštantnú teplotu do 220°Cvhodné pre nepretržitú prevádzku
do 230°C
BL® 70 Výborné klzné vlastnosti vysoká odolnosť voči abrazii vhodný
pre conštantnú teplotu do 220°Cvhodné pre nepretržitú prevádzku
do 280 °C