Systémová tepelná ochrana - Brandenburger


Firma TESNENIA - SEAL Servis, s.r.o. ponúka podľa najrôznejšiech požiadaviek na jednotlivé odbory komponenty pre tepelnú
izoláciu, vyrobenú podľa zadaných rozmerov.

Využitie tepelnej ochrany

Kompletné systémové riešenia s mechanicky a tepelne vysoko zaťažiteľnými strojnými dielmi, vonkajšie izolátory nástrojov a príslušenstvo pre izoláciu tepelne zaťažených prípravkov, olejových a parných vedení ktoré sa vo všetkých priemyselných odvetviach ukazujú ako ekonomicky najvýhodnejšie koncepcie.

Mnohostranné použitie materiálov Brandenburger v podnikoch, ktoré