lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
K17-P
Použitie
 


 
Popis Tesnenia


Priestorovo úsporné, kompaktné piestové tesnenie s integrovanými vodiacimi prvkami. Vynikajúce statické tesniace schopnosti. Vhodné pre malé zástavby.


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR   ECOTAL/     -30 °C +100 °C 0.5m/s 250 bar
ECOPUR   ECOMID*     -30 °C +100 °C 0.5m/s 250 bar
H-ECOPUR ECOTAL/     -20 °C +100 °C 0.5m/s 250 bar
H-ECOPUR ECOMID*     -20 °C +100 °C 0.5m/s 250 bar
S-ECOPUR ECOTAL/     -20 °C +100 °C 0.7m/s 250 bar
S-ECOPUR ECOMID*     -20 °C +100 °C 0.7m/s 250 bar
T-ECOPUR ECOTAL/     -50 °C +100 °C 0.5m/s 250 bar
T-ECOPUR ECOMID*     -40 °C +100 °C 0.5m/s 250 bar