lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
K19-F
Použitie
 

Popis Tesnenia

Predopnuté vodiacou pružinou, asymetrické PTFE piestové tesnenie, nízke trenie a výborné vlastnosti pri suchom chode, vynikajúca chemická a tepežná odolnos, využívane najčastejšie v chemickom farmaceutickom a potravinárskom priemysle.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOFLON 1     1.4310     -200 °C +260 °C 15m/s 100 bar
ECOFLON 2     1.4310     -200 °C +260 °C 15m/s 160 bar
ECOFLON 3   1.4310     -200 °C +260 °C 15m/s 160 bar
ECOPE   1.4310     -200 °C +80 °C 15m/s 200 bar