lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
K20-R
Použitie
 

Popis Tesnenia

Priestorovo úsporné, kompaktné piestové tesnenie vhodné do drážok pre O- krúžky. Výhody v porovnaní s o- krúžkom: integrované podperné krúžky pre vysoké tlaky, konštrukcia s nehybným uložením na vnútornom obvode zabranuje preteceniu pri použití v dynamických aplikáciách.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECORUBBER 1   ECOTAL/     -30 °C +100 °C 0.5m/s 700 bar
ECORUBBER-H   ECOMID*     -25 °C +100 °C 0.5m/s 700 bar
ECORUBBER 2 ECOPAEK     -20 °C +200 °C 0.5m/s 700 bar
ECORUBBER-H ECOFLON     -25 °C +150 °C 0.5m/s 700 bar