lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
K35-P
Použitie
 

Popis Tesnenia

Kompaktné piestové tesnenie s takmer žiadnou lekáží, podža požiadaviek pre využitie vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Tiež často využívané ako náhrada O- krúžkov, pretože konštrukcia s pevným uložením na väčšom obvode zabraňuje pretočeniu v dynamických aplikáciach.

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR       -30 °C +110 °C 0,4m/s 400 bar
H-ECOPUR       -20 °C +110 °C 0,4m/s 400 bar
T-ECOPUR       -50 °C +110 °C 0,4m/s 400 bar
S-ECOPUR       -20 °C +110 °C 0,5m/s 400 bar
G-ECOPUR       -30 °C +110 °C 0,4m/s 400 bar