lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
K03-P
Použitie
 

Popis Tesnenia

Predopnuté o- krúžkom asymetrické piestové tesnenie. Pevné usadenie na vnútornom obvode zaistuje stabilné uchytenie v drážke. Konštrukcia poskytuje dokonalý tesniaci účinok, vhodné pre aplikáciu s krátkym zdvihom (napr. tesnenie vretenovej tyče, ovládanie spojky ...)

 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR   NBR (70 Sh A) -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
H-ECOPUR NBR (70 Sh A) -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
T-ECOPUR NBR (70 Sh A) -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
S-ECOPUR NBR (70 Sh A) -20 °C +100 °C 0,7m/s 400 bar
G-ECOPUR NBR (70 Sh A) -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
T-ECOPUR MVQ 70/ECOSIL -50 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar