lineárny pohyb
rotačný pohyb
oscilačný pohyb  
   špirálový pohyb 
statický pohyb

 

 

** = pozor: nevhodné pre minerálne oleje!, *ECOTAL do priemeru 260mm, ECOMID nad priemer 260mm

 

spä
K09-N
Použitie
 

Popis Tesnenia


Predopnuté profilovým krúžkom, kompaktné piestové tesnenie s integrovanými vodiacimi prvkami, s vynikajúcimi statickými a dynamickými tesniacimi vlastnostami.


 

materiál tesnenia pružný krúžok podperný krúžok pružina material
o-krúžok
ostatné min.
teplota
max.
teplota
max.
rýchlost
max.
tlak
ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOTAL/   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOMID*   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
H-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOTAL/   -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
H-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOMID*   -20 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
T-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOTAL/   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
T-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOMID*   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
S-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOTAL/   -20 °C +100 °C 0,7m/s 400 bar
S-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOMID*   -20 °C +100 °C 0,7m/s 400 bar
G-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOTAL/   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar
G-ECOPUR  ECORUBBER 1 ECOMID*   -30 °C +100 °C 0,5m/s 400 bar