MateriályIzolačné materiály s vysokou tlakovou odolnosťou pre teploty < 300°C
Okrem ich výborných izolačných vlastností, izolačné materiály brandenburger sú
navrhnute pre vysokú tlakovú pevnosťa taktiež majú vyborné mechanické vlastnosti
tieto materiály sa hodia tam kde sa vyžaduje rozmerová stálosť.


Brandenburger BRA - GLA® seria

Vlastnosti:

  •  vysoká pevnosť v tlaku hlavne vo vysokých teplotách
  •  dobrá dlhodobá rozmerová stálosť hlavne pri pôsobení povrchovích din.
    tlakoch
  •  dobré izolačné vlastnosti

Najčastejšie aplikácie:

  •  odyzolovanie piestnic, ramov a vykurovacích dosiek vo vyhrievaných lisoch
  •  tlakové dosky pre lisovacie zariadenia a lisovacie nástroje
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izolačné materiály s vysokou tlakovou odolnosťou pre teploty < 300 °C
S 4000® Výborné izolačné vlastnosti, vhodné pre nepretržitú
prevádzku do teploty 200°C
S 4000® HT

Výborné izolačné vlastnosti, vhodné pre nepretržitú
prevádzku do teploty 220°C

BRA-GLA® N Dobré izolačné vlastnosti a vysoká odolnosť voči dlaku,
vhodné pre nepretržitú
prevádzku do teploty 210°C
BRA-GLA® 3 Dobré izolačné vlastnosti a vysoká odolnosť voči dlaku,
vhodné pre nepretržitú
prevádzku do teploty 230°C
KV 3 Dobré izolačné vlastnosti a vysoká odolnosť voči dlaku,
vhodné pre nepretržitú
prevádzku do teploty 240°C
BRA-GLA® SI Dobré izolačné vlastnosti a vysoká odolnosť voči dlaku,
vhodné pre nepretržitú
prevádzku do teploty 280°C