Podrobnosti a doporučenia pre uloženie vodiacich krúžkov

Podrobnosti a doporučenia pre usadenie vodiacich krúžkov v dynamických aplikáciách.
Naše štandartné vodiace krúžky sú k dispozícií v 45° delenej verzii. Je tiež možné ich
objednať ako špirálové, 90° delenú verziu alebo ako skladové zbožie.

Nišie uvedený zoznam sú naše doporučenia pre štandartné rozmery usadenia.
Pre vaše špecifické potreby sme schopný vyrbiť akékoľvek nadšdandartné usadenie.


doporučenie pre usadenie
vodiaci krúžok piestnice

 

 

 

 

 


F01

 

 

ØD
Ød
L
c/s
6-29,9
Ød+3
4
1,5
30-49,9
Ød+3
5,6
1,5
50-99,9
Ød+5
9,7
2,5
100-799,9
Ød+5
15
2,5
800-1.000
Ød+8
25
4
>1.000
Ød+8
25
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nišie uvedený zoznam sú naše doporučenia pre štandartné rozmery usadenia.
Pre vaše špecifické potreby sme schopný vyrbiť akékoľvek nadšdandartné usadenie


doporučenie pre usadenie
vodiaci krúžok piesta

 

 

 

 

 


F01

 

 

ØD
Ød
L
c/s
6-29,9
Ød+3
4
1,5
30-49,9
Ød+3
5,6
1,5
50-99,9
Ød+5
9,7
2,5
100-799,9
Ød+5
15
2,5
800-1.000
Ød+8
25
4
>1.000
Ød+8
25
4