vlastnosti farba tvrdosť tvrdosť hustota

100% veľkosť napätia

 

pevnosť v ťahu / napätie predlženie pri trhu modul pružnosti v tahu deformacia tlakom 70°C/24h 20%Def

deformacia

100°C/24h 20%Def.

deformacia 100°C /22h deformacia 175°C /24h spätné odpruženie pevnosť v ťahu oter minimalna pracovna teplota maximalna pracovna teplota
DIN-štandard 53505 53505 53479 53504 53504/53455 53504/53455 53457 53517 53517 52512 53515 53516
Jednotka shore A shore D g/cmł N/mm˛ N/mm˛ % N/mm˛ % % % % % N/mm mmł °C °C
Ecopur (TPU) zelena 95 ± 2 48 ± 3 1.2 >= 12 >= 40 >= 430 =< 30 =< 35 42 >= 100 18 -30 + 110
H-Ecopur (TPU) červena 95 ± 2 48 ± 3 1.2 >= 13 >= 50 >= 330 =< 27 =< 33 29 >= 100 17 -20 + 110
G-Ecopur (CPU) červena 95 ± 2 47 ± 3 1.2 >= 11 >= 45 >= 280 =< 30 =< 40 43 >= 40 25 -30 + 110
T-Ecopur (TPU) modra 95 ± 2 48 ± 3 1.17 >= 12 >= 50 >= 450 =< 27 =< 33 50 >= 80 15 -50 + 110
S-Ecopur (TPU) šedá 95 ± 2 48 ± 3 1.24 17 50 380 25 30 120 17 -20 + 110
Ecorubber 1 (NBR) čierna 85 ± 5 1.31 >= 11 >= 16 >= 130 =< 15 28 20 90 -30 + 100
Ecorubber H (H-NBR) čierna 85 ± 5 1.22 >= 10 >= 18 >= 180 =< 22 29 30 90 -25 + 150
Ecorubber 2 (FPM,FKM) hneda 83 ± 5 2.3 >= 5 >= 8 >= 200 =< 20 7 21 150 -20 + 200
Ecorubber 3 (EPDM) čierna 85 ± 5 1.22 >= 9 >= 12 >= 110 =< 15 38 15 120 -50 + 150
Ecosil (MVQ) červeno hneda 85 ± 5 1.52 >= 5 >= 7 >= 130 =< 15 44 8 -60 + 200
Ecotal (POM) čierna 82 1.41 62 40 2600 -50 + 100
Ecoflon 1 (PTFE virgin) biela 57 2.17 27 300 -200 + 260
Ecoflon 2 (PTFE filled) seda 60 2.25 18 200 -200 + 260
Ecoflon 3 (PTFE filled) hneda 64 3.00 22 280 -200 +260
Ecoflon 4 (PTFE filled) čierna 65 2.10 15 180 -200 +260
Ecomid (PA) čierna 77 1.15 65 120 1800 -40 + 100
Ecopaek (PEEK) kremova 86 1.32 97 >= 50 3600 + 260