MateriályIzolačné materiály s vysokou tlakovou odolnosťou pre teploty > 300 °C

Okrem ich výborných izolačných vlastností a tlakovej odolnosti, majú tieto mateiály
výborné mechanickými vlastnosti.
Výroba tychto materiálov je dôležitá v tych častiach priemyslu, kde sa
s kvalitatývneho hľadiska vyžaduje rozmerová stabilita izolačného materiálu.
Vysoko tepelné izolačné materiály sú vhodné pre aplikácie v teplotách nad 300°C
.


Brandenburger GL-M

Vlastnosti:

  •  materiál do vysokej pevnosti v tlaku
  •  dobré izolačné vlastnosti
  •  nepretržita prevdzková teplota od 300°C do 1000°C

Najčastejšie aplikácie:

  •  nenútené a nútené vykurovacie výrobkyako aj vykurované lisovacie nástroje
  •  vysokotepelná izolácia pre aplikácie ako napr. pre nasávacie systémy v sklarskom priemysle
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Izolačné materiály s vysokou tlakovou odolnosťou pre teploty >300 °C
GL - M Dobré izolačné vlastnosti a vysoká pevnosť v tlaku, vhodný
pre nepretržitú prevádzku do teploty 400°C
GL - MC Zvíšená pevnosť v tlaku v porovnaní s GL - M,
vhodný pre nepretržitú prevádzkudo teploty 400°C
GL - P Dobré izolačné vlastnosti a vysoká pevnosť v tlaku, vhodný
pre nepretržitú prevádzku do teploty 500°C
Supratherm ® -H Výborné izolačné vlastnosti a nízka pevnosť v tlaku, vhodný
pre nepretržitú prevádzku do teploty 400°C
Supratherm ® -T Dobré izolačné vlastnosti a vysoká pevnosť v tlaku, vhodný
pre nepretržitú prevádzku do teploty 400°C
Supratherm ® -HT4 Výborné izolačné vlastnosti, vhodný
pre nepretržitú prevádzku do teploty 850°C
Supratherm ® -HT175 Veľmi dobré izolačné vlastnosti a nízka pevnosť v tlaku, vhodný
pre nepretržitú prevádzku do teploty 1000°C