Podrobnosti a doporučenia pre uloženie tesnenia piestnice

Uvedené rozmery sú nutné
pre spracovanie objednávky

ØD........ vonkajší priemer
Ød........ vnútorný priemer
L........... šíra drážky

 
Povrchová drsnosť
Rtmax (um)
Ra (um)
Klzný povrch PU/RUBBER tesnenie Klzný povrch pre PTFE tesnenie
<=2.5,
<=2
<= 0.1 - 0.5
<=0.05 - 0.3
Dno drážky
Čelo drážky
<=6.3
<=15
<=1.6
<=3
Tp ložiskovej plochy
>50%
<=95%

 

 

 

 

 

 

Tolerancia uloženia tesnení
Ød      f8
ØD  H10

 

Jednoduchý postup objednávania
S01-P
ECOPUR
65 x 75x 10
 
profil
materiál
jednotlivé rozmery drážok

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S17
S18
S19
S35

 

 

 

 


S09

 

 

 

 

 

S1012
S1315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavné použitie:
štandartné valce, lahké a štandartné
hydraulické aplikácie
Výhody:
stabilné uchytenie v drážke, dokonalá
účinnosť tesnenia, široký rozsah teplôt,
výborná schopnosť pre spätné čerpanie
Štandartné materiály:
ECOPUR, ECORUBBER

 

 

Hlavné použitie:
zariadenie pre zemné práce
tažká hydraulika
Výhody:
vynikaúca odolnosť proti tlakovým
rázom, dlhá životnosť
Štandartné materiály:
S09: ECOFLON (NBR alebo ECOFLON)
Viton
S01: ECOPUR alebo ECORUBBER

 

 

Hlavné použitie:
hydraulika v tažkom priemysle, lisy
Výhody:
vhodné pre staré opotrebované piestnivce
k dispozicíí delená verzia pre jednoduchšiu
montáž
Štandartné materiály:
ECOPUR / ECOTAL

 

 

 

Nišie uvedený zoznam sú naše doporucenia pre štandartné rozmery usadenia.
Pre vaše špecifické potreby sme schopný vyrbiť akékoľvek nadšdandartné usadenie.


doporučenie pre usadenie
jednocinné tesnenie piestnice
typ s manžetami (U-púzdro) kompaktné tesnenie

 

 

 

 


S01-P S02-P
S03-P S04-P*
S05-P S06-P
S07-P S08-P
S24-P*

 

 

ØD
Ød
L
c/s
5-24,9
Ød+8
6,3
4
25-49,9
Ød+10
8
5
50-149,9
Ød+15
10
7,5
150-299,9
Ød+20
14
10
300-499,9
Ød+25
17
12,5
500-699,9
Ød+30
25
15
700-1.000
Ød+40
32
20
>1.000
Ød+40
32
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nišie uvedený zoznam sú naše doporučenia pre štandartné rozmery usadenia.
Pre vaše špecifické potreby sme schopný vyrbiť akékoľvek nadšdandartné usadenie.


doporučenie pre usadenie
jedno/dvojčinné piestové tesnenie
O-krúžkom aktivované PTFE (PU) tesnenie

 

 

 

 


S09-E S09-P
S09-D

 

 

ØD
Ød
L
c/s
5-7,9
Ød+4,9
2,2
2,45
8-18,9
Ød+7,3
3,2
3,65
19-37,9
Ød+10,7
4,2
5,35
38-199,9
Ød+15,1
6,3
7,55
200-255,9
Ød+20,5
8,1
10,25
256-649,9
Ød+24
8,1
12
650-1.000
Ød+27,3
9,5
13,65
>1.000
Ød+27,3
9,5
13,65

Nišie uvedený zoznam sú naše doporučenia pre štandartné rozmery usadenia.
Pre vaše špecifické potreby sme schopný vyrbiť akékoľvek nadšdandartné usadenie.

doporučenie pre usadenie
dvojčinné tesnenie piestnice šavronový typ

 

 

 

 

 

 

 


S1012-M S1315-T

 

 

 

 

 

 

ØD
Ød
L
c/s
10-39,9
Ød+10
16
5
40-74,9
Ød+15
25
7,5
75-149,9
Ød+20
32
10
150-199,9
Ød+25
40
12,5
200-300
Ød+30
50
15
>300
Ød+40
63
20

 

 

 

 

 

 

* Obmedzenie v minimálnom rozsahu pre profili s podpernými
krúžkami. Prosím nakontaktujte sa na nás pre upresnenie informácií