Klasifikácia tesniacich materiálov

   

V technológií tesnení sú využívane predovšetkým dve skupiny makromolekulárnych (polimetrických) hmôt, tj. hmoty, ktoré patria do skupín elastomerov a termoplastov.
Makromolekulárne hmoty sú organicke zlúčeniny, ktorích molekuly sa vyskytujú v tisícoch, často aj v milionoch atomov, ktoré sú známe ako makro, veľke alebo retazcové molekuly. Môžu byť vytvorené buť úpravou vysokomolekulárnych prírodných materialov (napr. prírodný kaučuk) alebo vkladaním nízkomolekulárnych prvkov (tzv. monomerov) do rôznych reakcií (syntetické materially, plasty).


Elastomery   Termoplasty   Potravivársky priemyse   Ropný a plynárenský priemysel   Materiály

  Elastomery ECOPUR®, ECORUBER,…

 

Elastomery sú meteriály, ktoré môžu byť pri použití relatívne malej sily veľmi roztažné. Vďaka ich štruktúre majú elastomery vysokú elastickost a pružnosť, čo znamená, že konečná deformácia je veľmi malá. Existujú dve hlavné skupiny elastomerov, materiály s krížovimi chemickými vezbami (prýžové materiály) a termoplastické elastomery.
Termoplastické elastomery (napr. TPU, TPE, …) predstavujú charakteristické vlastnosti elastomerov v širokom rozsahu teplôt. Sú križovo previazané fyzikalne, ale nie chemicky a preto môžu byť tavené pri vyšších teplotách a môžu byť spracované bežnými metodami pre spracovanie termoplastov. Termoplastické elastomery sú rozpustné a v porovnani s ich obdobami s križovými chemickými vezbami sa obecne rozpinaju menej.
Prýžové materiály, alebo elastomery (napr. NBR, FPM, EPDM, …) sú polymery, ktoré sú vytvárané krížovo viazanými makromolekulami a obsahujú rôzne vulkanizačné aditiva. Vďaka ich chemickým krížovym vezbám niesu tavné a pri vyšších teplotách sa začínajú rozpadávať. Ďalej krížové vezby zaisťujú, že sa prýžove materialy nerozpúštajú a v závislosti na médiu prekonávajú viacmenej intenzívne rozpínanie alebo zmršťovanie.

Späť


  Termoplasty ECOTAL, ECOMID, ECOFLON, ECOPAEK, …
Termoplasty je možné taviť. Sú to polimerné materialy, ktoré sú v porovnaním s elastomermi pri ich aplikacnej teplote v zásade tvrdšie a pevnejšie. V závislosti na chemickej štruktúre sa vlastnosti líšia od tvrdých a nepružných k tvárnym a pružným. Vďaka morfologickej štruktúre je väcší pretiahnutie nevratné a lisované časti zostávajú v zdeformovanom stave. Termoplasty sú preto nazývané tiež plastomery.
Plastomery sú využívane ako konštrukčné diely a tiež ako predpružené tesniace diely.

Späť


  Potravinársky priemysel

 

 

Ide o nahradenie bežných tesnení špeciálnymi výrobkami, tesneniami, ktoré sú známe svojou životnosťou, ale hlavne kvalitou. Tieto fakty sú stále viac cenené pri spracovaní potravín a nápojov, kde trend smeruje k vyššej produktivite, kratším odstávkam a lepšej hygiene.
Dodávky pre radu využití pri spracovaní potravín a nápojov, vrátane mnoho aplikácií pri plnení fliaš, konzerv a v sektore potravinárskeho strojárenstva, naše skúsenosti sú k dispozícií našim zákazníkom. Kdekoľvek je nutné použiť tesnenie a tesniace súčastí, naša firma zaistí rýchle a kvalitne riešenia tesnení.


Materiály vhodné pre potravinársky a farmaceutický priemysel.
H-ECOPUR® (červená)
H-ECOPUR® (modrá)
H-ECOPUR-95A-NC® (biela/prírodná)
ECORUBBER-H-85A-B-FG (čierna)
ECORUBBER-2-85A-W-FG (biela)
ECORUBER-3-85A-W-FG (biela)
ECORUBER-3-85A-B-FG (čierna)
ECOSIL (červenohnedá)
ECOFLON 1 (biela)
ECOPE (biela/prírodná)
ECOPEAK (krémová)
a ďalšie na zákazku

Typické využitie
Prísavné držiaky tesnenia ohybu plechoviek, vodiace púzdra, osadenie vretena ventilu, tesnenia uzáverov fliaš, valčeky, osadenie cerpadiel, O-krúžky, tesnenie stredového stĺpu, tesnenie plniacej hlavice, pneumatické U-púzdra, tesnenia dávkovacích strojov, tesnenia rozvádzacov, tesnenie potrubia, sedlá klbových ventilov, tesniace sady, atd.

Späť


  Vhodné tesniace materiály pre ropný a plynárenský priemysel

Správny vyber tesniaceho materiálu pre špecifickú aplikaciu je jednym z klúčových faktorov, pokial ide o bezpečny a efektivny chod. Jeden z problémov predstavujú rozmanité media, ktoré je treba v ropnom priemysle kontrolovať. Sú to napríklad aromatické a naftenické uhlovodíky, antikorózne prípravky, kyseliny, výplachové a prípravné kvapaliny, solanka, oxid uhlicitý a sírovodík.
Kombinácia týchto kvapalín, vysokého tlaku a vysokej teploty vyžaduje použitie iba tých materiálov najväčšej kvality a odolnosti.
V ropnom a plynárenskom priemysle sa používa veľké množstvo polymerov. V zásade je možné rozdeliť ich do štyroch skupín:

1. Elastomery
2. Termoplasticke elastomery
3. PTFE a jeho zmesi
4. Termoplasty

V dnešnej dobe sú elastomery pravdepodobne najpoužívanejšími materiálmi na ropných poliach. K dispozícií sú rôzne typy elastomerov, avšak pre väčšinu aplikácií sa volí NBR (nitrilová prýž) alebo HNBR (hydrogénovaná nitrilová prýž). Väčšiu chemickú odolnosť ponúkajú fluorované elastomery (FKM/FPM, TFE/P, FFKM), pričom chemická odolnosť sa zvyšuje s rastúcim obsahom fluóru.
V niektorých aplikáciách neposkytujú elastomery dostatočné tesniace vlastnosti. V týchto prípadoch je nutné zvoliť iné vysoko kvalitne materiály, ako sú PTFE, alebo dokonca PEEK, a to bud v kombinácií s elastomermy pre úcely ochrany pred extrúziou, alebo dokonca ako samotný tesniaci materiál.
Spolocnost ECONOMOS vytvorila vysoko kvalitne termoplasticke elastomery a je schopná poskytovať vhodné polyurethany pre ropné polia. Aj keď je použitie špecializovaných polyurethanov obmedzená z dôvodu vysokých teplôt, ponúkajú tieto materiály značnú odolnosť voči opotrebeniu a exkruziov spoločne s vysokou odolnosťou voči tekutinám z ropných polí, vrátane sírovodíku.

Okrem polzmerov pre ropné polia sa pre niektoré aplikácie požívajú odpružené tesnenia, pričom materiál pružín musí rovnako spĺňať zvláštne požiadavky. Spoločnosť ECONOMOS poskytuje pre kyslé prostredie materiály pružín iba v súlade s NACE MR-0175.

Späť


  Materiály

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECORUBBER 1 (NBR, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Štandardný typ, dobá chemická odolnosť.

ECORUBBER 1-85A-b-LT (NBR, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Pre nízke teploty, vynikajúca pružnosť za studena.

H-ECORUBBER (HNBR, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Štandardný typ s dobrými mechanickými a chemickými vlastnosťami.


H-ECORUBBER-85A-b-LT (HNBR, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Pre nízke teploty, HNBR

H-ECORUBBER-93A-b (HNBR, 93 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči vysokému tlaku.

H-ECORUBBER-85A-b-ED (HNBR, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči explozívnej dekompresii.

H-ECORUBBER-85A-b-ED/LT (HNBR, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči explozívnej dekompresii pri nízkych teplotách.

ECORUBBER 2 (FKM, FPM, 85 Shore A)
Farba hneda
Vlastnosti Štandardný typ s dobrou chemickou odolnosťou.

ECORUBBER 2-75A-b-C (FKM, FPM, 75 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Mäkší typ, dobré charakteristické opotrebenie.

ECORUBBER 2-75A-b-perox (FKM, FPM, 75 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Vysoká chemická a tepelná odolnosť.

ECORUBBER 2-80A-b (FKM, FPM, 80 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Typ pre veľké premery.

ECORUBBER 2-90A-b (FKM, FPM, 90 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči vysokému tlaku a extuzii.

ECORUBBER 2-95A-b (FKM, FPM, 95 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Vysoká tvrdosť, pre špeciálne aplikácie.

ECORUBBER 2-85A-b-ED (FKM, FPM, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči explozívnej dekompresii s vynikajúcimi mechanickými
vlastnosťami

VITON EXTREME (FKM, FPM, 88 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Vynikajúca chemická odolnosť.

ECOFLAS-80A-b (TFE/P, 80 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Vynikajúca odolnosť voči pare, antikoróznym prípravkom, glykolu, sírovodíku.

ECOFLAS-85A-b-ED (TFE/P, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči explozívnej dekompresii s vynikajúcou odolnosťou voči pare, antikoróznym prípravkom, glykolu, sírovodíku.

ECOPERFLUORO (FFKM, 73 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Najvyššia chemická a teplotná odolnosť.

ECORUBBER-3 (EPDM, 85 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Štandardný typ s dobrými mechanickými vlastnostami, doporučené pre paru.

ECORUBBER 3-93A-b (EPDM 93 Shore A)
Farba čierna
Vlastnosti Odolnosť voči vysokému tlaku.

FLUOROSILICONE 83A-rb (MFQ 83 Shore A)
Farba čiernohnedá
Vlastnosti Vynikajúca chemická odolnosť.

ECOPUR (TPU/TPE-U, 95 Shore A)
Farba zelená
Vlastnosti Dobrá chemická odolnosť, vhodné pre hydraulické aplikácie (napríklad pohony).

H-ECOPUR (TPU/TPE-U, 95 Shore A)
Farba červená
Vlastnosti Vynikajúca chemická odolnosť, odolnosť voci H2S.


S-ECOPUR (TPU/TPE-U, 95 Shore A)
Farba čiernošedá
Vlastnosti Vynikajúce klzné vlastnosti, podobné mechanické a chemické vlastnosti ako
H- ECOPUR.

T-ECOPUR (TPU/TPE-U, 95 Shore A)
Farba modrá
Vlastnosti Pre nízke teploty, vynikajúca pružnosť za studena, obmedzená chemická
odolonosť.

X-ECOPUR-57D (TPU, 57 Shore-D)
Farba tmavo zelená
Vlastnosti Vyššia odolnosť voči tlaku a extruzii, vhodný pre viacprvkové tesnenia, chemická
odolnosť podobná materiálu ECOPUR.

XH-ECOPUR-60D (TPU, 60 Shore-D)
Farba tmavo červená
Vlastnosti Vyššia odolnosť voči tlaku a extruzii, vhodný pre viacprvkové tesnenia, chemická
odolnosť podobná materiálu H-ECOPUR.


XS-ECOPUR-57D (TPU, 57 Shore-D)
Farba čiernošedá
Vlastnosti Vyššia odolnosť voči tlaku a extruzii, vhodný pre viacprvkové tesnenia, chemická
odolnosť podobná materiálu S-ECOPUR.


ECOFLON 1 (PTFE, cistý)
Farba biela
Vlastnosti Vysoká chemická, odolnosť.

ECOFLON 2 (PTFE, 15% skla, 5% MoS2)
Farba čiernošedá
Vlastnosti Dobré mechanické charakteristiky.

ECOFLON 3 (PTFE, 40% bronzu)
Farba bronzová
Vlastnosti Dobré tribologické vlastnosti, vysoká odolnosť voči tlaku.

ECOFLON 4 (PTFE, 25% uhlíka)
Farba čierna
Vlastnosti Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a tlaku.


ECOFLON 5 (PTFE, modifikovaný)
Farba biela
Vlastnosti Neplnený, modifikovaný, vyššia odolnosť voči tlaku a deformácií.

ECOMID (PA)
Farba prírodná, zelená, šedá, načervenalo hnedá, čierna (podla druhu)
Vlastnosti Dobré mechanické vlastnosti, pre vysokotlakové aplikácie k dispozícii tiež so skleným plnivom
Nepoužíva sa pre vodu a vlhké prostredie.


ECOTAL (POM)
Farba prírodná (biela)/ čierna
Vlastnosti Dobré mechanické charakteristiky; pre vysokotlakové aplikácie k dispozícii tiež so skleným plnivom.

ECOPPS (PPS)
Farba hnedá, tmavo modrá (podla druhu)
Vlastnosti Vynikajúca tvrdosť a modul, vysoká chemická a tepelná odolnosť.

ECOPEAK (PEEK)
Farba krémová, cierna (podla druhu)
Vlastnosti Výnimocná mechanická, chemická a teplotná odolnosť, typy plnené sklom a uhlíkom pre vysokotlakové aplikácie.

Späť