Druhy materiálov - Brandenburger
Stanovenie sortimentu firmy Brandenburger je rozdelené do nasledovných skupín:


 >> Izolačné materiály s vysokou tlakovou odolnosťou pre teploty < 300 °C  <<   
 >> Izolačné materiály s vysokou tlakovou odolnosťou pre teploty > 300 °C  <<   
 >> Klzné materiály                                                                                       <<
 >> Materiály na vysoké teploty                                                                     <<
 >> Vonkajšie izolačne materiály                                                                    <<